عکس ماشین های جدید

جدیدترین شورلت

 گشتاورماشین صفر به 60 در حدود 9 ثانیه زمان میبرد و قدرت آن سرعت بالای 100 مایل در ساعت میباشد

طراحی داخلی زیبا , صندلی های عقب توسط کنسول وسط از همدیگر جدا میباشند تنها انتقاد رانندگان از این

خودرو پایین بودن دید از شیشه ی عقب خودرو میباشد