سری جدید عکس نوشته های فاز سنگین برای تلگرام

عکس های عاشقانه زیبا,عکس های عاشقانه متن دار

مهستان>>>عکس>>عکس عاشقانه>جدیدترین و احساسی ترین عکس های عاشقانه

عکس های عاشقانه زیبا,عکس های عاشقانه متن دار

 هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب     عهد فرامش کند، مدعی بی‌وفاست

عکس های عاشقانه زیبا,عکس های عاشقانه متن دار

بگذشت یار از من و از پی نرفتمش      آری نمی‌توان ز پی عمر ِ رفته، رفت…

عکس های عاشقانه زیبا,عکس های عاشقانه متن دار

تا رفته ای، شمار شب و روز می کنـم    ایام عمر من، همه یوم الحساب بود…

عکس های عاشقانه زیبا,عکس های عاشقانه متن دار

در عاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز      ایستاده‌ام چو شمع، مترسان ز آتشم

عکس های عاشقانه زیبا,عکس های عاشقانه متن دار

بیتی که یاد و نام تو در آن نوشته شد  یک بیت ساده نیست، که بیت‌المقدس است

عکس های عاشقانه زیبا,عکس های عاشقانه متن دار

برگ زردی با سماجت شاخه را چسبیده بود  دست‌های خویش و دامان تو ام آمد به یاد

عکس های عاشقانه زیبا,عکس های عاشقانه متن دار

سری جدید عکس نوشته های فاز سنگین برای تلگرام