رسوایی اخلاقی پستچی بازنشسته و داشتن بیش از 1300 رابطه نامشروع

DNA Tests Prove Retired Postman Has Over 1,300 Illegimitate Children

مهستان>>>عکس>>عکس های جالب>تست DNA و ثابت شدن رابطه پستچی و بیش از 1300 فرزند نامشروع

نشویل تی ان 87 ساله پستچی بازنشسته پس از تست دی ان ای خودش به این موضوع اعتراف کرد . او این کارهای شیطانی را در دوران خدمت خود انجام داده و برای اولین بار در سال 2001 دو مرد پس از مراجعه به پزشک قانونی برای پیدا کردن پدر بیولوژیکی خود این پرونده را باز نمودند . پس از 15 سال توانستند منشا این ناهنجاری و فساد بزرگ اخلاقی در جامعه را پیدا نمایند .

رسوایی اخلاقی پستچی بازنشسته و داشتن بیش از 1300 رابطه نامشروع