دانلود عکس های فانتزی عاشقانه جدید 2016

دانلود عکس های فانتزی عاشقانه جدید 2016

مهستان»عکس»عکس عاشقانه»سری جدید عکس های زیبا و عاشقانه بهمن 1395

دانلود عکس های فانتزی عاشقانه جدید 2016

برگ زردی با سماجت شاخه را چسبیده بود  دست‌های خویش و دامان تو ام آمد به یاد

عکس های فانتزی عاشقانه,دانلود عکس عاشقانه,عکس عاشقانه 2016

بیتی که یاد و نام تو در آن نوشته شد  یک بیت ساده نیست، که بیت‌المقدس است

عکس های فانتزی عاشقانه,دانلود عکس عاشقانه,عکس عاشقانه 2016

در عاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز    استاده‌ام چو شمع، مترسان ز آتشم

عکس های فانتزی عاشقانه,دانلود عکس عاشقانه,عکس عاشقانه 2016

تا رفته ای، شمار شب و روز می کنـم     ایام عمر من، همه یوم الحساب بود…

عکس های فانتزی عاشقانه,دانلود عکس عاشقانه,عکس عاشقانه 2016

 بگذشت یار از من و از پی نرفتمش        آری نمی‌توان ز پی عمر ِ رفته، رفت…

عکس های فانتزی عاشقانه,دانلود عکس عاشقانه,عکس عاشقانه 2016

هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب      عهد فرامش کند، مدعی بی‌وفاست

عکس های فانتزی عاشقانه,دانلود عکس عاشقانه,عکس عاشقانه 2016

تا کسی رخ ننماید، نبرد دل ز کسی     دلبر ما، دل ما برد و به ما رخ ننمود…

عکس های فانتزی عاشقانه,دانلود عکس عاشقانه,عکس عاشقانه 2016

دانلود عکس های فانتزی عاشقانه جدید 2016