کشف 100 کیلوگرم کوکایین در شکم نهنگ

کشف 100 کیلوگرم کوکایین در شکم نهنگ

مهستان»عکس»عکس های جالب» خبر کشف 223 پوند کوکایین در معده یک نهنگ

بنا به گزارش مقامات مکزیکی با کشف یک لاشه نهنگ که بطور مشکوکی مرده بود و پس از کالبد شکافی نهنگ در معده این حیوان بیش از 100 کیلوگرم کوکایین کشف و ضبط شد .

احتمالا قاچاقچیان با استفاده از یک طعمه مواد را به خورد این نهنگ بخت برگشته داده اند . در ضمن مقصد احتمالی این مواد را کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میدانند .

کشف 100 کیلوگرم کوکایین در شکم نهنگ

کشف 100 کیلوگرم کوکایین در شکم نهنگ