همسایه خود را با کلم بروکلی اشتباه گرفت و خورد

همسایه خود را با کلم بروکلی اشتباه گرفت و خورد

مهستان»عکس های جالب– خبر از جنایتی وحشتناک در آمریکا و آدمخواری

بیلی جیمز 44 ساله پس از مصرف مواد مخدر و توهم  جمال هانتینگتون، همسایه 26 ساله خود را به جای کلم بروکلی اشتباه میگیرد و او را به قتل میرساند . در همین زمینه پلیس

ایالت میسوری آمریکا به خانواده ها و جامعه در مورد اختلالات پس از مصرف مواد مخدر هشدار داد . آلن واتسن معاون کلانتر میگوید وقتی جیمز به حال خود آمد و متوجه شد چکار کرده

است شروع به گریه کردن کرد . این ها نشانه آثار مخرب مصرف مواد مخدر میباشد .

همسایه خود را با کلم بروکلی اشتباه گرفت و خورد