کشف اسکلت انسان غول پیکر در استرالیا

کشف اسکلت انسان غول پیکر در استرالیا

مهستان»عکس های جالب – خبر کشف اسکلت انسان غول پیکر به ارتفاع 5.3 متر در استرالیا

به گزارش آدلاید هرالد ، بزرگترین اسکلت انسان که تا کنون کشف شده است توسط یک تیم از باستان شناسان از دانشگاه آدلاید در سایت باستان شناسی در نزدیکی اولورو سنگ آیرز در پارک ملی اولورا کاتا جوتا کشف شد .

کشف اسکلت انسان غول پیکر در استرالیا

باستان شناسان در این زمینه میگویند از لحاظ تئوری، یک انسان اولیه با قد پنج متر می تواند وجود داشته باشد . چگونه این اتفاق افتاد ؟ چه طور ممکنه ؟ این کشف شگفت انگیز ما را با سوالات بیشتری مواجهه خواهد کرد .

کشف اسکلت انسان غول پیکر در استرالیا

کشف اسکلت انسان غول پیکر در استرالیا