پویا امینی و بهداد سلیمی در کلینیک استقلال

پویا امینی

مهستان>>>عکس>>عکس بازیگران>درمان بعد از جراحى همراه با قهرمان وزنه بردارى جهان و المپیک

بهداد سلیمى زیر نظر دکتر نوروزى و خانم محمدى در کلینیک استقلال

پویا امینی و بهداد سلیمی

پویا امینی و بهداد سلیمی در کلینیک استقلال