اس ام اس های غمگین تنهایی و دلتنگی عاشقانه

اس ام اس های غمگین تنهایی و دلتنگی عاشقانه

هیچ کس نمیداند…

 پشت این چهره ی آرام در دلم چه میگذرد!
کسی نمیداند…
این آرامش ظاهر و این دل ناآرام چقدر خسته ام میکند

جملات زیبا برای بیقراری های عاشقانه دلتنگی و تنهایی

این روزها دیده ای ؟

آدم ها از پایان جهان می ترسند

عشق من

می دانی ؟

فقط وقتی تو نباشی

دنیا تمام می شود

جملات زیبا برای بیقراری های عاشقانه دلتنگی و تنهایی

چسبیده‌ام به تو

بسانِ انسان

به گناهَش

هرگز

ترکت نمی‌کنم

جملات زیبا برای بیقراری های عاشقانه دلتنگی و تنهایی

سالهاست

که از جزیره ای متروک

نامه ای را در بطری روانه آبهای عالم کرده ام

اگر کسی عاشق باشد

می تواند کلماتم را بخواند

به هر زبانی

در هر سرزمینی ..

گاهی فکر می کنم

کسی می آید

و با همان شیشه برایم شراب می آورد ..

جملات زیبا برای بیقراری های عاشقانه دلتنگی و تنهایی

چشمانت رمان هزار و یک شب است

که با هر پلک زدنت

هزار بار تجدید چاپ میشود.

جملات زیبا برای بیقراری های عاشقانه دلتنگی و تنهایی

دستم به نوشتن نمی رود

اما

دلم مدام تو

را می نویسد

جملات زیبا برای بیقراری های عاشقانه دلتنگی و تنهایی

می ­گویی: دوستت دارم

و من به کبوتری تشنه بدل می ­شوم

که به کارد گلوگاهش عاشق است…!

جملات زیبا برای بیقراری های عاشقانه دلتنگی و تنهایی

نوروز به نوروز

کهنه تر می شوند و

ارزشمند تر

شراب های ناب و

سیرترشی های زیرزمین مادربزرگ

نوروز به نوروز

کهنه تر می شوند و

بی قدر تر

حرمت باران ها و

واژه هایی از قبیل دوستت دارم

جملات زیبا برای بیقراری های عاشقانه دلتنگی و تنهایی

بروی یا نروی

 فرقی نمیکند

همین که احساست نمیکنم،

یعنی چمدانت را بسته ای.

جملات زیبا برای بیقراری های عاشقانه دلتنگی و تنهایی

دلتنگی

رودخانه ای ست

که به هیچ دریایی

نمی ریزد

اس ام اس های غمگین تنهایی و دلتنگی عاشقانه