خرج خانه برای خرید جم در بازی کلش صرف شد

خرج خانه برای خرید جم در بازی کلش صرف شد

4 و نیم میلیون تومان پول خانواده را پسر 11 ساله خرج کلش کرد

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت : فردی که به پلیس فتا مراجعه کرد که 4 و نیم میلیون تومان از پولش کسر شده بود. 4و نیم میلیون تومانی که آماده کرده بود تا شهریه دانشگاه فرزند بزرگ خانواده را پرداخت کند. بعد از اینکه کلی بررسی کردیم متوجه شدیم فرزند 11 ساله خانه این پول را در بازی هزینه کرده است. سرهنگ محمد مهدی کاکوان، در برنامه تلویزیونی روزآمد دراین باره گفت: الان بازی هایی به نام بازی های آنلاین راه افتاده است که کلش آف کلنز سومین بازی است. مرحله اول کلش آف کینگز بود و بعد از آن کلش آف کلنز آمد. بازی ای است که جذابیت خاصی دارد. افراد می گویند این بازی فراملی است و با گروهی هم پیمان می شوند.

رئیس پلیس فتای تهران

او گفت : بحث سر این است که در برخی موارد برای اینکه امتیازی بگیرند یا ابزاری بخرند نیاز به پول دارند. باید هزینه ای را به یکی از شرکت ها بدهند که این امتیاز را به آنها بدهد. به طور معمول خانواده ها کارهای بانکی خرد مثل پرداخت فیش و قبض را به فرزندان خانه ها سپردند. یعنی رمز کارت را کاملا در اختیار دارند.

خرج خانه برای خرید جم در بازی کلش صرف شد