اس ام اس عاشقانه خفن زمستان 94

اس ام اس عاشقانه خفن زمستان 94

خدایا…؟ آخر نفهمیدم اینجایی که هستم تقدیر من است یا تقصیر من…

پیامک های کوتاه عاشقانه ||| اس ام اس های جدید ||| جملات ناب عاشقانه

دردهایم راکه بشنوی خودت برایم کبریت میکشی…!

پیامک های کوتاه عاشقانه ||| اس ام اس های جدید ||| جملات ناب عاشقانه

دردناک ترین جدایى هاآنهایى هستندکه نه کسى گفت “چرا ونه کسى “فهمیدچرا.”

پیامک های کوتاه عاشقانه ||| اس ام اس های جدید ||| جملات ناب عاشقانه

ارادتمند کسانى هستیم ک تو خاطرمون ابدى هستن ولى تو خاطرشون عددى نیستیم  .

پیامک های کوتاه عاشقانه ||| اس ام اس های جدید ||| جملات ناب عاشقانه

شبیه آن مسجد بین راهی تنهایم ، هرکسی هم که می آید میشکند ، هم نمازش را و هم دلم را و میرود

پیامک های کوتاه عاشقانه ||| اس ام اس های جدید ||| جملات ناب عاشقانه

توهمون خنده رولبهای منی توهمون اوج صدای من وقتی میگم دوستت دارم عشقم

پیامک های کوتاه عاشقانه ||| اس ام اس های جدید ||| جملات ناب عاشقانه

شاد باش، نه یک روز که هزاران سال…

بگذار آوازه شاد بودنت چنان در شهر بپیچد  که روسیاه شوندآنانکه بر سرغمگین کردنت شرط بسته اند

پیامک های کوتاه عاشقانه ||| اس ام اس های جدید ||| جملات ناب عاشقانه

یک استکان جأى داغ مهمان منى !

کناربنجره بخارکرفته وقت خلوت دل …  نوش جانت،جاى”دوست داشتن”ما همیشه تازه دم است

پیامک های کوتاه عاشقانه ||| اس ام اس های جدید ||| جملات ناب عاشقانه

دیروز خیلى ها دستشون تو دست هم بودو نگاهشون ب نگاه هم .

منم دستم تو جیبام بودو نگاهم ب دستاى اونا … بى کسى درد غریبیه… !!

پیامک های کوتاه عاشقانه ||| اس ام اس های جدید ||| جملات ناب عاشقانه

همیشه حرارت لازم نیست…گاهی از سردی یک نگاه میشود آتش گرفت…!

پیامک های کوتاه عاشقانه ||| اس ام اس های جدید ||| جملات ناب عاشقانه

دیگر برای داشتن کسی سماجت نمیکنم؛ پرنده ای ک سهم من نباشد برایش قفس هم بسازم میرود؛

اس ام اس عاشقانه خفن زمستان 94