انواع مدل های جدید کفش کتانی دخترانه شیک و زیبا

انواع مدل های جدید کفش کتانی دخترانه شیک و زیبا

مهستان » کفش کتانی دخترانه , کتانی دخترانه جدید , کتانی اسپرت دخترانه , عکس کتانی دخترانه

مهستان » کفش کتانی دخترانه نایک , کتانی دخترانه جدید , کتانی اسپرت دخترانه , عکس کتانی دخترانه

گالری عکس جدیدترین و شیک ترین برند های کیف و کفش زنانه و مردانه

مهستان » کفش کتانی دخترانه نایک , کتانی دخترانه جدید , کتانی اسپرت دخترانه , عکس کتانی دخترانه

گالری عکس جدیدترین و شیک ترین برند های کیف و کفش زنانه و مردانه

مهستان » کفش کتانی دخترانه نایک , کتانی دخترانه جدید , کتانی اسپرت دخترانه , عکس کتانی دخترانه

گالری عکس جدیدترین و شیک ترین برند های کیف و کفش زنانه و مردانه

مهستان » کفش کتانی دخترانه نایک , کتانی دخترانه جدید , کتانی اسپرت دخترانه , عکس کتانی دخترانه

گالری عکس جدیدترین و شیک ترین برند های کیف و کفش زنانه و مردانه

مهستان » کفش کتانی دخترانه نایک , کتانی دخترانه جدید , کتانی اسپرت دخترانه , عکس کتانی دخترانه

گالری عکس جدیدترین و شیک ترین برند های کیف و کفش زنانه و مردانه

مهستان » کفش کتانی دخترانه نایک , کتانی دخترانه جدید , کتانی اسپرت دخترانه , عکس کتانی دخترانه

گالری عکس جدیدترین و شیک ترین برند های کیف و کفش زنانه و مردانه

مهستان » کفش کتانی دخترانه نایک , کتانی دخترانه جدید , کتانی اسپرت دخترانه , عکس کتانی دخترانه

گالری عکس جدیدترین و شیک ترین برند های کیف و کفش زنانه و مردانه

مهستان » کفش کتانی دخترانه نایک , کتانی دخترانه جدید , کتانی اسپرت دخترانه , عکس کتانی دخترانه

گالری عکس جدیدترین و شیک ترین برند های کیف و کفش زنانه و مردانه

مهستان » کفش کتانی دخترانه نایک , کتانی دخترانه جدید , کتانی اسپرت دخترانه , عکس کتانی دخترانه

گالری عکس جدیدترین و شیک ترین برند های کیف و کفش زنانه و مردانه

مهستان » کفش کتانی دخترانه نایک , کتانی دخترانه جدید , کتانی اسپرت دخترانه , عکس کتانی دخترانه

گالری عکس جدیدترین و شیک ترین برند های کیف و کفش زنانه و مردانه

مهستان » کفش کتانی دخترانه نایک , کتانی دخترانه جدید , کتانی اسپرت دخترانه , عکس کتانی دخترانه

برای انتخاب کفش مناسب به کف کفش نگاه کنید . کف کفش نباید نازک باشد زیرا در مسیرهای که ناهمواری دارند فشار به پاشنه پا وارد می شود و کفشهای با کف نازک از پاهای شما حفاظت نکرده و پاهایتان اذیت خواهد شد ، کفش های که دارای ارتفاع زیاد می باشند نیزمی توانند حادثه ساز باشند . کفی کفش : استفاده از موادی که دارای دوام بیشترو دارای پایه کربن است . پاشنه کفش : در ناحیه پاشنه باید حداقل 5/1 سانتی متر لج داشته باشد . انعطاف پذیری : انعطاف در قسمت برجستگی کف پا  رویه کفش : نایلون یا نایلون غربال شده . ضربه گیری : در قسمت کفی و پاشنه باید پد گذاری شود

انواع مدل های جدید کفش کتانی دخترانه شیک و زیبا