بروزترین سایت اس ام اس های عاشقانه جدید

بروزترین سایت اس ام اس های عاشقانه جدید

شاید بهم بگى مغرور یا بی احساس ولى من عادت ندارم به چیزاى عمومى حس خاصى داشته باشم ! 

اس ام اس های عاشقانه ||| جمله های عاشقانه ||| پیام های عاشقانه

شمایی که تا دو روز پیش “چشم چشم دو آبرو” میکشیدی . . . واسه ما “خط و نشون” نکش !

اس ام اس های عاشقانه ||| جمله های عاشقانه ||| پیام های عاشقانه

وقتی تن کسی رو زخمی کنی ،  دیگه بعدش نوازش کردنش  فقط دردشو بیشتر می کنه !

اس ام اس های عاشقانه ||| جمله های عاشقانه ||| پیام های عاشقانه

چه کسی میگوید منو او تفاهم نداشتیم ؟ ما هردو عاشق بودیم : من عاشق او و او هم عاشق او !

اس ام اس های عاشقانه ||| جمله های عاشقانه ||| پیام های عاشقانه

ﺍﮔـﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﻴﮑﻨﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﺣﺮﻑ ﻭﺍﺳـﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ … ﺣﺮﻓﺎﻡ ﺑـــﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻤﻴﺨﻮﺭﻩ ﺟﺭ ﻣﻴﺨﻮﺭه …

اس ام اس های عاشقانه ||| جمله های عاشقانه ||| پیام های عاشقانه

به آدمها تکیه نزن ! آدمها هم مثلِ دیوار با زلزله ی نگاه دیگری پشتت را خالی میکنند …

اس ام اس های عاشقانه ||| جمله های عاشقانه ||| پیام های عاشقانه

بی رحمی ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ! ﺍﻣﺎ ﺣﻮﺍست ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ، ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻡ ﺩﺭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ !

اس ام اس های عاشقانه ||| جمله های عاشقانه ||| پیام های عاشقانه

نه ! چشمانم شور نبود … اگر که آخر کارمان ندامت شد ، دست هایم بی نمک بود !

اس ام اس های عاشقانه ||| جمله های عاشقانه ||| پیام های عاشقانه

اونـے کـہ واسـہ شُما ادّعا مـے کنـہ واسـہ بودنِ با مآ دُعا مـے کنـہ! عآرهـ عزیزم !

اس ام اس های عاشقانه ||| جمله های عاشقانه ||| پیام های عاشقانه

تک پرم نماندی ، خیالی نیست … دیگری پرپرت میکند !

بروزترین سایت اس ام اس های عاشقانه جدید