احساسی ترین تک بیتی های عاشقانه و زیبا

احساسی ترین تک بیتی های عاشقانه و زیبا

مهستان » عکس های جدید همراه تک بیتی های عاشقانه , را در ادامه مشاهده نمایید .

یک نفر هست که گم کرده دلش را اینجا     به خودش پس بده بی زحمت اگر دست شما

*&*&*&*&*

هر غنچه که بشکفت دگر غنچه نگردد      الا دو لب یار که گه غنچه ، گهی  گل

*&*&*&*&*

بوسه ای بر من بدهکاری ز وقت رفتنت    پس ادا کن قرض خود، این صبر طولانی بس است

*&*&*&*&*

عشق حراج می کنی ، قلب اجاره می دهی      نرخ خریدنت مرا خانه به دوش می کند

*&*&*&*&*

سبکِ نقاشیِ چشمانِ سیاهت سخت است      چند سالی ست دلِ فرشچیان می گیرد….

*&*&*&*&*

پیری وجوانی پی‌هم چون شب و روزند     ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم

*&*&*&*&*

هیـچ میدانی چرا جــان را نثـــارت می کنـــم؟     تـا یقین گردد تو را می خواهم از جـان بیشتر

*&*&*&*&*

در آغـــازِ محبّت گـــر پشیمـــــانی بگـــو با من      که من هم دل ز مهرت بر کَنَم تا فرصتی دارم

*&*&*&*&*

از ازل تا به ابد پرسشِ آدم این است            دست بر میوه ی حَـــوّا بزنم یا نزنم؟

*&*&*&*&*

سراغ یـار می پرسم به هر کــس میرسم امــا    به خود آهسته می گویم که یارب بی خبر باشد

*&*&*&*&*

هر وقت از آشیانه ی خود یاد می کنم            نفرین به خانواده ی صیاد می کنم

*&*&*&*&*

 خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است        کارم از گریه گذشته است به آن میخندم

*&*&*&*&*

گرچه میدانم نمی آیی ولی هردم ز شوق     سوی در می آیم و هردم نگاهیی میکنم

تک بیتی های ناب,تک بیتی های زیبا,زیباترین تک بیتی ها

احساسی ترین تک بیتی های عاشقانه و زیبا