عمو فیتیله ای ها در کنار دو خواهر طبسی

عمو فیتیله ای ها در کنار دو خواهر طبسی

مهستان » فیتیله‌ ای‌ها به عیادت کودکان بستری در بیمارستان « مطهری » رفتند .

علی فروتن ، حمید گلی ، محمد مسلمی

 عوامل برنامه « فیتیله » از دو خواهر طبسی بستری شده در بیمارستان مطهری دیدار کردند. این دو خواهر به‌ نام‌های فرزانه و نازنین‌زهرا مددی به دلیل آتش‌سوزی تحت درمان و مراحل جراحی قرار دارند. بخش زیادی از هزینه‌های درمانی این دو کودک توسط جشن گلریزانی که عموهای فیتیله‌ای برگزار کردند جمع‌آوری شده است . عوامل برنامه « فیتیله »

علی فروتن ، حمید گلی ، محمد مسلمی

اخیرا پس از پخش این برنامه از شبکه دو تلویزیون ایران و توهین به شهروندان آذری مورد توبیخ قرار گرفتند . همچنین پخش این برنامه متوقف شد . سه بازیگر اصلی برنامه «فیتیله» یعنی علی فروتن، حمید گلی و محمد مسلمی طی چند روز گذشته تلاش کرده‌اند به شکل‌های مختلف از مردم و معترضان دلجویی کنند.  علیرضا آقایی تهیه‌کننده برنامه «فیتیله»‌ نیز بازیگران این برنامه را همراهی میکرد و درباره روند درمانی دو خواهر آسیب دیده به خبرگزاری مهر گفته است : «حدود یک ماه پیش جشنی را در طبش برای این دو کودک برگزار کردیم و به نوعی گلریزانی فراهم شد تا توانستیم هزینه‌ای را برای درمان سوختگی آنها فراهم کنیم.» پزشکان اطلاع داده‌اند که جراحی و پوست گذاری دو خواهر تاکنون موفقیت‌آمیز بوده است

عمو فیتیله ای ها در کنار دو خواهر طبسی