دولت به جای وام خودرو ، خانواده ها را برای ازدواج توانمند سازد

دولت به جای وام خودرو، خانواده ها را برای ازدواج توانمند سازد

دکتر ابراهیم رزاقی، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه در گفتگو گفت : دولت 25 میلیون تومان برای فروش خودرو در نظر گرفته در صورتی که برای ازدواج 3 میلیون وام میدهد. این نشان میدهد دولت به فروش خودرو بیشتر از رونق گرفتن زندگی خانوادگی اهمیت میدهد

وی ادامه داد: دولت نباید بدون برنامه وام دهد ممکن است خانواده هایی خودرو داشته باشند و بخواهند با این وام مجدد خودرو بگیرند. رزاقی با اشاره به اینکه یارانه بجای وام باید به خانواده های کم بضاعت داده شود،اضافه کرد : کشوری مثل آمریکا 100 میلیارد دلار به تولید کنندگان کشاورز یارانه میدهد و در اروپا 80میلیارد دلار. برای اینکه تمرکز روی خانه در افراد خاص زیاد نشود از آن مالیات می گیرند. در ان بین نیز مردم نمی توانند خانه را احتکار کنند و با گران شدن بعدها بفروشند . در کشورهای اروپایی علاوه بر کشاورزان، به تولید کنندگان صنعتی هم به گونه های مختلف ولی ظریف تر و مخفی تری یارانه میدهند . کارشناس اقتصادی با بیان اینکه چرا ما به تولید کنندگان یارانه ندهیم و نظارت کافی در کشور نداریم، تاکید کرد: زمانی که وام را به خودرو اختصاص میدهیم کشور به سمت مصرف گرایی میرود . دولت باید با توانمندسازی خانواده ها آن ها را به سمت ازدواج ببرد. آن هایی که بیکار هستند و امکانات ندارند در درجه اول باید آن ها را توانمند کنیم. همان کاری که کمیته امداد در سطوح مختلف انجام میدهد. این پژوهشگر افزود:دولت با یارانه باید جوانان را به سوی ازدواج پایدار سوق دهد . ازدواجی که فرد بتواند بعدها روی پای خود بایستد نه ازدواجی که به درماندگی دچار شود .وی با تاکید اینکه دولت باید با دوراندیشی از روستاها و جنوب شهرها مردم را برای تشکیل خانواده تشویق کنند، گفت: دلال ها زیاد شده اند. مردم باید به ایثارگری و کمک و یاری کردن به یکدیگر از خودخواهی، دلال بازی، دروغ گویی و فساد اخلاقی دوری کنند

منبع » بسیج پرس

دولت به جای وام خودرو ، خانواده ها را برای ازدواج توانمند سازد