گرفتن دیپلم بعد از 79 سال

گرفتن دیپلم بعد از 79 سال

مهستان » عکس و اخبار مربوط به پیرزنی که در 97 سالگی توانست دیپلم خود را اخذ نماید .

مارگارت 97 ساله که بدلیل مشکلات خانوادگی در سال 1936 مجبور به ترک تحصیل شده بود چند

روز پیش مدرسه ای که در آن مشغول به تحصیل بود برای خانم مارگارت دیپلم افتخاری صادر نمود .

گرفتن دیپلم بعد از 79 سال

گرفتن دیپلم بعد از 79 سال

گرفتن دیپلم بعد از 79 سال