بیوگرافی همراه با عکس های جدید مهرداد نظری

بیوگرافی همراه با عکس های جدید مهرداد نظری

مهستان » عکس های زیبا همراه زندگینامه مهرداد نظری , را در ادامه مطلب مشاهده نمایید .

مهرداد نظری حسنی,مهرداد نظری در نقش حسنی,مهرداد نظری بازیگر

مهرداد نظری حسنی,مهرداد نظری در نقش حسنی,مهرداد نظری بازیگر

مهرداد نظری حسنی,مهرداد نظری در نقش حسنی,مهرداد نظری بازیگر

مهرداد نظری حسنی,مهرداد نظری در نقش حسنی,مهرداد نظری بازیگر

حسنی » این بازیگر درباره کاراکتر حسنی در برنامه «نوروز 72» گفت : در آن زمان من در این برنامه یک کاراکتر بچه را بازی می کردم که بعد از آن برنامه مورد

توجه و لطف مردم و گروه کودک تلویزیون قرار گرفتم و در برنامه کودک مشغول به کار شدم.  وی گفت: برایم جالب است که مردم بعد از گذشت 18سال به من و

کاراکتر حسنی لطف دارند و این شخصیت در خاطرشان مانده است  و سراغ حسنی را از من می گیرند.

بیوگرافی مهرداد نظری + عکس مهرداد نظری