زیباترین جملات و اس ام اس های غمگین عاشقانه

زیباترین جملات و اس ام اس های غمگین عاشقانه

دل اگر بهر عزیزان نشود گاهی تنگ نامش هرگز ننهم دل ک ب آن گویم سنگ

جملات عاشقانه و اس ام اس های غمگین و ناراحت کننده

قلبم این روزها سخت درد می کند کاش یک لحظه می ایستاد تا ببینم دردش چیست؟

جملات عاشقانه و اس ام اس های غمگین و ناراحت کننده

سخت است بغض داشته باشی و بغضت را

هیچ آهنگی نشکند جز صدای کسی که دیگر نیست

جملات عاشقانه و اس ام اس های غمگین و ناراحت کننده

جامانده است چیزی جایی که هیچ گاه دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد

جملات عاشقانه و اس ام اس های غمگین و ناراحت کننده

بی تو مردن را تو باور نداری و بی تو بودن را من

و تنها خدا میداند این درد کداممان را می کشد؟

جملات عاشقانه و اس ام اس های غمگین و ناراحت کننده

چقدر سخته واسه رسیدن به ستارت تا آسمون بری اما وقتی رسیدی ببینی صبح شده

جملات عاشقانه و اس ام اس های غمگین و ناراحت کننده

عاشقانه هایم همه را به زانو درآورده! تو به عشق چه کسی ایستاده ای؟

جملات عاشقانه و اس ام اس های غمگین و ناراحت کننده

سکوت و صبوری آدم ها را به حساب ضعف و بی کسی شان نگذارید

شاید هنوز به چیزهایی پای بندند چیزهایی که شما یادتان نمی آید

جملات عاشقانه و اس ام اس های غمگین و ناراحت کننده

این روزها زیادى ساکت شده ام نمى دانم چرا حرف هایم

به جای گلو از چشم هایم بیرون مى آیند …

جملات عاشقانه و اس ام اس های غمگین و ناراحت کننده

نبودن هیچکس سخت نیست فراموش کردن یک “بودن” است … سخت

جملات عاشقانه و اس ام اس های غمگین و ناراحت کننده

تنهایی را سربازی فهمید که مرخصی داشت …

أما “جایی” برای رفتن نداشت.

زیباترین جملات و اس ام اس های غمگین عاشقانه