عکس مدل جدید سرویس طلا عروسی 2016

عکس مدل جدید سرویس طلا عروس 2016

مهستان » عکس مدل های زیبای سرویس طلا و جواهرات عروس , را در ادامه مشاهده نمایید .

سرویس طلا و جواهر,سرویس طلا سفید,عکس سرویس طلا عروس,عکس جواهرات

سرویس طلا و جواهر,سرویس طلا سفید,عکس سرویس طلا عروس,عکس جواهرات

سرویس طلا و جواهر,سرویس طلا سفید,عکس سرویس طلا عروس,عکس جواهرات

سرویس طلا و جواهر,سرویس طلا سفید,عکس سرویس طلا عروس,عکس جواهرات

سرویس طلا و جواهر,سرویس طلا سفید,عکس سرویس طلا عروس,عکس جواهرات

سرویس طلا و جواهر,سرویس طلا سفید,عکس سرویس طلا عروس,عکس جواهرات

سرویس طلا و جواهر,سرویس طلا سفید,عکس سرویس طلا عروس,عکس جواهرات

سرویس طلا و جواهر,سرویس طلا سفید,عکس سرویس طلا عروس,عکس جواهرات

سرویس طلا و جواهر,سرویس طلا سفید,عکس سرویس طلا عروس,عکس جواهرات

چگونه طلا را براق کنیم » برای‌ براق‌ کردن‌ طلا و جواهر دو روش‌ پیشنهاد می‌ شود : الف) مقداری‌ خاک‌اره‌ نرم‌ یا خاکستر چوب‌ تهیه‌ کنید و زیورآلات‌ را

درون‌ آن‌ فرو ببرید . سپس‌ به ‌وسیله‌ خاک ‌اره‌ یا خاکستر چوب ، سطح‌ آنها را مالش‌ دهید . پس‌ از پاک ‌کردن‌ طلا و جواهر از خرده‌های‌ چوب‌ یا خاکستر ،

شفافیت‌ و برق‌ چشمگیری‌ را مشاهده‌ خواهید کرد . ب) با مالش‌ دادن‌ قطعه‌ ای‌ چرم‌ یا پارچه‌ نخی‌ بر سطح‌ طلا، برق‌ و جلای‌ خاصی‌ به‌ وجود می‌آید .

عکس مدل جدید سرویس طلا عروسی 2016