برترین بازیگر زن جشنواره فیلمهای ایرانی سانفرانسیسکو

برترین بازیگر زن جشنواره فیلمهای ایرانی سانفرانسیسکو

مهستان » جایزه برترین بازیگر زن نقش اصلی در جشنواره سانفرانسیسکو آمریکا به چه کسی رسید ؟

جایزه برترین بازیگر زن نقش اصلی به الناز شاکر دوست برای فیلم تابو ساخته خسرو معصومی تعلق گرفت .

برترین بازیگر زن جشنواره فیلمهای ایرانی سانفرانسیسکو

برترین بازیگر زن جشنواره فیلمهای ایرانی سانفرانسیسکو