عکس طرح های جدید لباس مجلسی بچه گانه دخترانه

عکس طرح های جدید لباس مجلسی بچه گانه دخترانه

مهستان » عکس انواع مد ل های جدید لباس مجلسی بجه گانه , را در ادامه مشاهده نمایید .

لباس مجلسی بچه گانه شیک,لباس مجلسی بچه گانه پرنسسی,لباس مجلسی بچه گانه جدید,لباس مجلسی بچه گانه کوتاه

لباس مجلسی بچه گانه شیک,لباس مجلسی بچه گانه پرنسسی,لباس مجلسی بچه گانه جدید,لباس مجلسی بچه گانه کوتاه

لباس مجلسی بچه گانه شیک,لباس مجلسی بچه گانه پرنسسی,لباس مجلسی بچه گانه جدید,لباس مجلسی بچه گانه کوتاه

لباس مجلسی بچه گانه شیک,لباس مجلسی بچه گانه پرنسسی,لباس مجلسی بچه گانه جدید,لباس مجلسی بچه گانه کوتاه

لباس مجلسی بچه گانه شیک,لباس مجلسی بچه گانه پرنسسی,لباس مجلسی بچه گانه جدید,لباس مجلسی بچه گانه کوتاه

لباس مجلسی بچه گانه شیک,لباس مجلسی بچه گانه پرنسسی,لباس مجلسی بچه گانه جدید,لباس مجلسی بچه گانه کوتاه

لباس مجلسی بچه گانه شیک,لباس مجلسی بچه گانه پرنسسی,لباس مجلسی بچه گانه جدید,لباس مجلسی بچه گانه کوتاه

پاک کردن لکه بستنی از روی لباس » بستنی ریخته شده را با قاشق از روی لباس بردارید . دقت کنید بستنی پخش نشود . محل لک شده را از پشت پارچه زیر آب سرد بگیرید .

پارچه را با آب گازدار (سودا) مرطوب و لکه را از رو پاک کنید. از یک پارچه خشک برای جذب رطوبت استفاده کنید. این کار را تا زمان برطرف شدن لکه ادامه دهید. در صورت به جا ماندن

لکه ، مقداری پودر بدون چاشنی مخصوص خواباندن و ترد کردن گوشت روی آن بپاشید . با نوک انگشت خوب مالش دهید. نیم ساعت صبر کنید . آب سرد را با فشار روی آن بگیرید .

مقداری اسپری شوینده آنزیمدار مخصوص لباس روی آن بپاشید . سپس لباس را طبق معمول بشویید.

عکس طرح های جدید لباس مجلسی بچه گانه دخترانه