بیوگرافی پریسا روشنی”عکس های پریسا روشنی

بیوگرافی پریسا روشنی"عکس های پریسا روشنی

مهستان » عکس های شخصی همراه زندگینامه هنری پریسا روشنی , را در ادامه مشاهده نمایید

پریسا روشنی، پریسا روشنی بیوگرافی، پریسا روشنی بازیگر خنده بازار، پریسا روشنی شهرسازی، عکس های پریساروشنی

پریسا روشنی، پریسا روشنی بیوگرافی، پریسا روشنی بازیگر خنده بازار، پریسا روشنی شهرسازی، عکس های پریساروشنی

پریسا روشنی، پریسا روشنی بیوگرافی، پریسا روشنی بازیگر خنده بازار، پریسا روشنی شهرسازی، عکس های پریساروشنی

پریسا روشنی، پریسا روشنی بیوگرافی، پریسا روشنی بازیگر خنده بازار، پریسا روشنی شهرسازی، عکس های پریساروشنی

بیوگرافی » پریسا روشنی متولد سال 1362 در شهر اصفهان است . فارغ التحصیل رشته گرافیک و دانشجو فیلمسازی است در حرفه اش بسیار موفق بوده وبا خنده بازار به مخاطب

معرفی شد . در دوره ی دبیرستان هم تئاتر بازی میکرده و توسط یوسف صیادی به شهاب عباسی معرفی شد . سریال های پریسا روشنی » خنده بازار – شوق پرواز – مادرانه

تله فیلم های پریسا روشنی » سینزده – پوست انداختن فیلم های سینمای پریسا روشنی » سربه مهر . تئاتر های پریسا روشنی » مردان بیوه,این دستگاه لعنتی,پلیس

بیوگرافی پریسا روشنی“عکس های پریسا روشنی