بورس انواع طرح های شیک مانتو های ایرانی

بورس انواع طرح های شیک مانتو های ایرانی

مهستان » عکس جدیدترین مدل های مانتو دخترانه مجلسی و طرح دار , را در ادامه مشاهده نمایید

مانتو گلدار 2016,مانتو طرح دار 2016,مانتو نخی 2016,مانتوی سال جدید

مانتو گلدار 2016,مانتو طرح دار 2016,مانتو نخی 2016,مانتوی سال جدید

مانتو گلدار 2016,مانتو طرح دار 2016,مانتو نخی 2016,مانتوی سال جدید

مانتو گلدار 2016,مانتو طرح دار 2016,مانتو نخی 2016,مانتوی سال جدید

مانتو گلدار 2016,مانتو طرح دار 2016,مانتو نخی 2016,مانتوی سال جدید

مانتو گلدار 2016,مانتو طرح دار 2016,مانتو نخی 2016,مانتوی سال جدید

مانتو گلدار 2016,مانتو طرح دار 2016,مانتو نخی 2016,مانتوی سال جدید

مانتو گلدار 2016,مانتو طرح دار 2016,مانتو نخی 2016,مانتوی سال جدید

مانتو گلدار 2016,مانتو طرح دار 2016,مانتو نخی 2016,مانتوی سال جدید

مانتو گلدار 2016,مانتو طرح دار 2016,مانتو نخی 2016,مانتوی سال جدید

مانتو گلدار 2016,مانتو طرح دار 2016,مانتو نخی 2016,مانتوی سال جدید

اصول ست کردن لباس » رنگهای اولیه و ثانویه که در چرخه رنگ در کنار هم قرار گرفته اند، در ترکیب هم با یکدیگر همخوانی دارند مثلا آبی با بنفش و سبز هماهنگی دارد و زرد با

قرمز و نارنجی . این رنگها میتوانند با هم ترکیب شوند اما از نظر بصری، نور یکدیگر را به شدت کاهش میدهند. ست کردن این رنگها خوب است ولی چندان چشمگیر نیست . به رنگهای

اولیه و ثانویه ای که در چرخه رنگ مقابل یکدیگر قرار گرفته اند، رنگهای مکمل گفته میشود مثلا بنفش از ترکیب قرمز و آبی به وجود آمده و با رنگ اصلی زرد در تضاد است. رنگ سبز از

ترکیب زرد و آبی به وجود آمده و با رنگ قرمز کنتراست (همخوانی) مکمل دارد. این رنگها «کنتراست مکمل» نامیده میشوند چون همدیگر را کامل میکنند و وقتی در کنار هم قرار میگیرند

جلوه یکدیگر را قوت میبخشند و تاثیر رنگها بیشتر از زمانی است که به تنهایی استفاده میشوند. ترکیب این رنگها در یک ست لباس، زیبایی قابل توجهی خلق میکنند. اگر لباسی دارید

که از ترکیب چند رنگ طراحی و دوخته شده، اصل بر این است که با یکی از رنگها هماهنگ سازی را انجام دهید. آن هم رنگی که بیشتر از همه در لباس به کار رفته است. پارچه هایی

که طرح های مختلف دارند ، برای ست کردن و پوشیده شدن در کنار هم توصیه نمی شوند . از

نظر زیباشناسی ترکیب یک بلوز راهراه با دامن خالخالی جالب به نظر نمیرسد، البته طراحان از این

ترکیب استفاده میکنند ولی آنها اصول حرفه ای تری را میشناسند که نتیجه کار را دلنشین میکند .

بورس انواع طرح های شیک مانتو های ایرانی