بزرگترین فستیوال ریش و سبیل جهان سال 2015

بزرگترین فستیوال ریش و سبیل جهان سال 2015

مهستان » عکس و اخبار مربوط به مسابقه ریش و سبیل , در شهر Leogang را در ادامه مشاهده نمایید

انواع مدل ریش و سبیل,ریش و سبیل های عجیب و غریب,سبیل های خفن

انواع مدل ریش و سبیل,ریش و سبیل های عجیب و غریب,سبیل های خفن

انواع مدل ریش و سبیل,ریش و سبیل های عجیب و غریب,سبیل های خفن

انواع مدل ریش و سبیل,ریش و سبیل های عجیب و غریب,سبیل های خفن

انواع مدل ریش و سبیل,ریش و سبیل های عجیب و غریب,سبیل های خفن

انواع مدل ریش و سبیل,ریش و سبیل های عجیب و غریب,سبیل های خفن

انواع مدل ریش و سبیل,ریش و سبیل های عجیب و غریب,سبیل های خفن

این مسابقات که هر ساله برگزار میشود این بار در کشور اتریش و با حضور بیش از 300 شرکت کننده از 20 کشور جهان

برگزار شد عکس های که شما مشاهده میکنید هنگام راهپیمایی شرکت کنندگان در خیابان های شهر ثبت شده است

بزرگترین فستیوال ریش و سبیل جهان سال 2015