عکس جدید نجمه جودکی در شهر زیبای همدان

عکس جدید نجمه جودکی در شهر زیبای همدان

مهستان » بیوگرافی همراه با عکس های خانم نجمه جودکی را در ادامه مطلب مشاهده نمایید

عکس های شخصی نجمه جودکی,عکس های زیبای نجمه جودکی

عکس های شخصی نجمه جودکی,عکس های زیبای نجمه جودکی,عکس بازیگران

بیوگرافی نجمه جودکی » نجمه جودکی مجری تلویزیون متولد 21 آبان است . کار خود را از اواخر سال 87 از رادیو جوان شروع کرد و از سال 1388 با برنامه شب ایرونی از شبکه

جام جم وارد تلویزیون ش د. کارش را با اجرای قاب سفید و یار مهربان از شبکه 2، نردبان از شبکه 5 ادامه داد . در شهریور 89 با اجرای برنامه ی زنده فرصت ویژه سیمای خانواده وارد

شبکه یک شد . فرصت ویژه تا اسفند 89 به مدت هفت ماه ادامه پیدا کرد . اما در تابستان 1390 با اجرای برنامه کمی متفاوت از شبکه 1 به یکی از محبوب ترین مجریان زن تلویزیون

بدل گشت . در نظر سنجی مجریان شبکه یک به عنوان بهترین مجری شبکه یک از سوی مردم انتخاب شد و حتی نامش بالاتر از محمد رضا شهیدی فرد قرار گرفت نجمه جودکی برنامه

سین مثل سریال (جشنواره انتخاب بهترین سریال شبکه یک در دهه 80) را همراه محمد سلوکی در نوروز 90 اجرا کرد

عکس جدید نجمه جودکی در شهر زیبای همدان