طرح های جدید لباس نوزادی شیک دخترانه

طرح های جدید لباس نوزادی شیک دخترانه

مهستان » عکس مدل های زیبای انواع لباسهای نوزادی دخترانه , را در ادامه مشاهده نمایید .

عکس لباس نوزادی دخترانه,لباس نوزادی دخترانه مجلسی,پیراهن نوزادی دخترانه

عکس لباس نوزادی دخترانه,لباس نوزادی دخترانه مجلسی,پیراهن نوزادی دخترانه

عکس لباس نوزادی دخترانه,لباس نوزادی دخترانه مجلسی,پیراهن نوزادی دخترانه

عکس لباس نوزادی دخترانه,لباس نوزادی دخترانه مجلسی,پیراهن نوزادی دخترانه

عکس لباس نوزادی دخترانه,لباس نوزادی دخترانه مجلسی,پیراهن نوزادی دخترانه

عکس لباس نوزادی دخترانه,لباس نوزادی دخترانه مجلسی,پیراهن نوزادی دخترانه

عکس لباس نوزادی دخترانه,لباس نوزادی دخترانه مجلسی,پیراهن نوزادی دخترانه

پارچه مناسب برای لباس نوزاد »  از پارچه های کشی پرهیز کنید یکی از مهم ترین نکاتی که کار شناسان پوشاک به آن اشاره می کنند پرهیز از خرید لباس

های دوخته شده با پارچه های کشی است . کار شناسان معتقدند لباس های کشی از آنجا که قابلیت ارتجاعی خوب و مناسبی دارند با بزرگ شدن نوزاد ، کش

می آیند و ممکن است حواس پدر و مادر را از این موضوع دور کنند که لباس نوزاد ممکن است مناسب نباشد یا برای او تنگ شده باشد در این حالت ممکن است

کشش زیاد پارچه که ناشی از بزرگ شدن جثه نوزاد است موجب آسیب دیدن بافت عضلانی نوزاد شود یا کبودی ها و حساسیت هایی را در پوست او ایجاد کند .

طرح های جدید لباس نوزادی شیک دخترانه