گالری عکس انواع کت های پاییزه مردانه

گالری عکس انواع کت های پاییزه مردانه

مهستان » عکس شیک ترین طرح های لباس پاییزه مردانه , را در ادامه مشاهده نمایید .

مد پاییزه مردانه,پوشاک پاییزه مردانه,ست پاییزه مردانه,لباس پاییزه مردانه 2016

مد پاییزه مردانه,پوشاک پاییزه مردانه,ست پاییزه مردانه,لباس پاییزه مردانه 2016

مد پاییزه مردانه,پوشاک پاییزه مردانه,ست پاییزه مردانه,لباس پاییزه مردانه 2016

مد پاییزه مردانه,پوشاک پاییزه مردانه,ست پاییزه مردانه,لباس پاییزه مردانه 2016

مد پاییزه مردانه,پوشاک پاییزه مردانه,ست پاییزه مردانه,لباس پاییزه مردانه 2016

مد پاییزه مردانه,پوشاک پاییزه مردانه,ست پاییزه مردانه,لباس پاییزه مردانه 2016

مد پاییزه مردانه,پوشاک پاییزه مردانه,ست پاییزه مردانه,لباس پاییزه مردانه 2016

مد پاییزه مردانه,پوشاک پاییزه مردانه,ست پاییزه مردانه,لباس پاییزه مردانه 2016

مد پاییزه مردانه,پوشاک پاییزه مردانه,ست پاییزه مردانه,لباس پاییزه مردانه 2016

شستن لباس پشمی ضخیم » اگر لباس پشمی که مورد استفاده قرار میدهید دارای بافتی ضمخت و محکم است آنها را میتوانید در داخل , ماشین لباس شویی

قرار دهید تا ماشین این لباس را بشویید، فقط باید دمای ماشین لباس شوییتان را بر روی درجه ی پایین قرار دهید تا لباس بعد از شست و شوی گشاد نشود، علاوه

بر اینکه لباس شویی را در درجه ی پایین قرار میدهید باید برنامه ی شست و شوی را بر روی لباسهای ظریف و حساس قرار دهید تا ماشین لباس شویی بیش از حد

لباس را نشوید . برای اینکه این لباسها را خشک کنید توصیه میکنیم که لباس را داخل یک چوب لباسی قرار دهید تا خشک شود , زیرا در غیر این صورت، اگر لباس را

بر روی رخت آویز قرار دهید بعد از خشک شدن گشاد خواهد شد. هرگز لباس های پشمی را با دمای بالا در داخل ماشین لباس شویی قرار ندهید .

گالری عکس انواع کت های پاییزه مردانه