عکس انواع مدل های کیف دستی زنانه 2016

عکس انواع مدل های کیف دستی زنانه 2016

مهستان » عکس جدیدترین طرح های کیف دستی زنانه و دخترانه , را در ادامه مشاهده نمایید .

کیف دستی دخترانه,عکس کیف دستی دخترانه

کیف دستی دخترانه,عکس کیف دستی دخترانه

کیف دستی دخترانه,عکس کیف دستی دخترانه

کیف دستی دخترانه,عکس کیف دستی دخترانه

کیف دستی دخترانه,عکس کیف دستی دخترانه

کیف دستی دخترانه,عکس کیف دستی دخترانه

کیف دستی دخترانه,عکس کیف دستی دخترانه

در مورد نگهداری کیف های چرمی با توجه به خصوصیت شکل پذیری چرم ، یک نکته مهم وجود دارد و آن این است که کیف ها ، مخصوصا در زمانی که از آن ها

استفاده نمی شود ، باید با فرم اصلی خود نگهداری شوند ، یعنی اینکه باید داخل کیف را با روزنامه یا پارچه و …. پر کرد ، تا شکل اصلی خود را به دست آورند

علت آن ، این است که با گذشت زمان چرم حالتی که با آن نگهداری میشود را به خود می گیرد و بعضا با توجه نکردن به این نکته فرم و حالت کیف تغییر میکند .

عکس انواع مدل های کیف دستی زنانه 2016