پرداخت 508 میلیون برای ماشین قرمز علی کریمی

پرداخت 508 میلیون برای ماشین قرمز علی کریمی

مهستان » عکس و اخبار مربوط به ماشین علی کریمی , را در ادامه مطلب مشاهده نمایید .

پیکان علی کریمی,کمک های علی کریمی

پیکان علی کریمی,کمک های علی کریمی

مزایده فروش ماشین علی کریمی » خودروی پیکان استیشن گوجه ای رنگ اولین اتومبیل علی کریمی در یک مراسم حراجی در شهر مشهد با دو باب مغازه به اندازه 508 میلیون

تومان معاوضه شد . در این مراسم خیریه که با حضور علی کریمی و تنی چند از هنرمندان و بازیگران سینما برگزار شد به پیکان خاطره انگیز علی کریمی چوب حراج زده شده که یک

خریدار متمول مشهدی این خودرو را با دو باب مغازه در اطراف حرم به قیمت 508 میلیون تومان معاوضه کرد. این ماشین از آنجا مشهور است که علی کریمی بارها در مصاحبه هایش از

آن به عنوان اولین مرکب زندگی نام برده است. کریمی با این ماشین فاصله بین فردیس کرج تا ورزشگاه کارگران محل تمرینات پرسپولیس در اواسط دهه 70 را طی می کرده است.

پرداخت 508 میلیون برای ماشین قرمز علی کریمی