جدیدترین ژورنال پیراهن کوتاه شیک 2016

جدیدترین ژورنال پیراهن کوتاه شیک 2016

مهستان » عکس طرح های پیراهن مجلسی کوتاه زنانه , را در ادامه مطلب مشاهده نمایید .

پیراهن کوتاه مجلسی دخترانه,پیراهن کوتاه گیپور,پیراهن کوتاه حریر

پیراهن کوتاه مجلسی دخترانه,پیراهن کوتاه گیپور,پیراهن کوتاه حریر

پیراهن کوتاه مجلسی دخترانه,پیراهن کوتاه گیپور,پیراهن کوتاه حریر

پیراهن کوتاه مجلسی دخترانه,پیراهن کوتاه گیپور,پیراهن کوتاه حریر

پیراهن کوتاه مجلسی دخترانه,پیراهن کوتاه گیپور,پیراهن کوتاه حریر

پیراهن کوتاه مجلسی دخترانه,پیراهن کوتاه گیپور,پیراهن کوتاه حریر

پیراهن کوتاه مجلسی دخترانه,پیراهن کوتاه گیپور,پیراهن کوتاه حریر

پیراهن کوتاه مجلسی دخترانه,پیراهن کوتاه گیپور,پیراهن کوتاه حریر

آشنایی با پارچه خوب برای پیراهن » پارچه را متناسب با لباس مورد نظر انتخاب کنید . تکه ای از پارچه را در دستانتان مشت کنید تا مطمئن شوید پارچه خیلی زود چروک

نمیشود، اگر پارچه در دستان شما خیلی زود چروک شد از خرید این پارچه منصرف شوید . اگر پارچه سفید و مرطوبی را روی پارچه تیره کشیدید و پارچه سفید خیلی زود رنگ

گرفت این پارچه بعد از شست و شو رنگ زیادی از دست خواهد داد . با دست ، پارچه را از دو جهت (تار و پود) بکشید تا از استحکام پارچه اطمینان حاصل نمایید .

جدیدترین ژورنال پیراهن کوتاه شیک 2016