طرح های خارجی مانتو مجلسی دخترانه شیک 2016

طرح های خارجی مانتو مجلسی دخترانه شیک 2016

مهستان » عکس انواع مدل مانتو های مجلسی دخترانه و زنانه , را در ادامه مشاهده نمایید .

مانتو مجلسی ساتن دخترانه,مانتو مجلسی حریر بلند

مانتو مجلسی ساتن دخترانه,مانتو مجلسی حریر بلند

مانتو مجلسی ساتن دخترانه,مانتو مجلسی حریر بلند

مانتو مجلسی ساتن دخترانه,مانتو مجلسی حریر بلند

مانتو مجلسی ساتن دخترانه,مانتو مجلسی حریر بلند

مانتو مجلسی ساتن دخترانه,مانتو مجلسی حریر بلند

مانتو مجلسی ساتن دخترانه,مانتو مجلسی حریر بلند

مانتو مجلسی ساتن دخترانه,مانتو مجلسی حریر بلند

اصول ست کردن لباس » رنگهای اولیه و ثانویه که در چرخه رنگ در کنار هم قرار گرفته اند، در ترکیب هم با یکدیگر همخوانی دارند مثلا آبی با بنفش و سبز هماهنگی دارد و زرد با

قرمز و نارنجی . این رنگها میتوانند با هم ترکیب شوند اما از نظر بصری، نور یکدیگر را به شدت کاهش میدهند. ست کردن این رنگها خوب است ولی چندان چشمگیر نیست . به رنگهای

اولیه و ثانویه ای که در چرخه رنگ مقابل یکدیگر قرار گرفته اند، رنگهای مکمل گفته میشود مثلا بنفش از ترکیب قرمز و آبی به وجود آمده و با رنگ اصلی زرد در تضاد است. رنگ سبز از

ترکیب زرد و آبی به وجود آمده و با رنگ قرمز کنتراست (همخوانی) مکمل دارد. این رنگها «کنتراست مکمل» نامیده میشوند چون همدیگر را کامل میکنند و وقتی در کنار هم قرار میگیرند

جلوه یکدیگر را قوت میبخشند و تاثیر رنگها بیشتر از زمانی است که به تنهایی استفاده میشوند. ترکیب این رنگها در یک ست لباس، زیبایی قابل توجهی خلق میکنند. اگر لباسی دارید

که از ترکیب چند رنگ طراحی و دوخته شده، اصل بر این است که با یکی از رنگها هماهنگ سازی را انجام دهید. آن هم رنگی که بیشتر از همه در لباس به کار رفته است. پارچه هایی

که طرحهای مختلف دارند، برای ست کردن و پوشیده شدن در کنار هم توصیه نمیشوند. از نظر زیباشناسی ترکیب یک بلوز راهراه با دامن خالخالی جالب به نظر نمیرسد، البته طراحان از

این ترکیب استفاده میکنند ولی آنها اصول حرفه ای تری را میشناسند که نتیجه کار را دلنشین میکند .

طرح های خارجی مانتو مجلسی دخترانه شیک 2016