نویسنده و کارگردان فیلم های کیمیا ,سرزمین خورشید و دوئل ؟

نویسنده و کارگردان فیلم های کیمیا ,سرزمین خورشید و دوئل ؟جواب خندوانه امشب,سوال خندوانه

مهستان » جواب سوال برنامه خندوانه , چهارشنبه 1 مهر , را در ادامه مطلب مشاهده نمایید .

احمد رضا درویش کارگردان معاصر سینمای ایران است. احمد رضا درویش متولد دوم مرداد 1340 – همدان . فارغالتحصیل گرافیک و معماری . او فعالیت

هنری را از سال 1361 با کارگردانی نمایش های تلویزیونی آغاز کرد. از اعضای هیأت مدیره موسسه «فرهنگ و تماشا». نویسنده و کارگردان » روز رستاخیز

مستند تبلیغاتی میرحسین موسوی – دوئلمستند تبلیغاتی محمد باقر قالیباف – مستند تبلیغاتی محمدخاتمی – متولد ماه مهر – سرزمین خورشید – کیمیا

آذرخش – ابلیس – آخرین پرواز . نویسنده » کانی مانگا – حکایت اول – زنجیرهای ابریشمی

نویسنده و کارگردان فیلم های کیمیا ,سرزمین خورشید و دوئل ؟