مجموعه ای زیبا از عکس و متن عاشقانه جدایی

مجموعه ای زیبا از عکس و متن عاشقانه جدایی

مهستان » عکس نوشته های زیبا همراه با دوبیتی های ناب عاشقانه , را در ادامه مشاهده نمایید

عکس نوشته های عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

دلم خون شد غریبانه عذابم را ندیدی تو

قفس شد سهم من اما چه خوب آسان پریدی تو؟

عکس نوشته های عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

ای نازنین جواب معمای من تویی تنها چراغ روشن شبهای من تویی

وقتی دلم گرفت از انبوه ابرها احساس آفتابی دنیای من تویی

عکس نوشته های عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

هرکه گردد پاک طینت، محرم دلها شود هرکه در خون صاف گردد، قابل مینا شود

از دهان گل شنیدم بر سر بازار گفت هر که با ناکس نشیند عاقبت رسوا شود.

عکس نوشته های عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

تو نباشی لحظه ها بیهوده است در پس لبخندهایم گریه است

تو نباشی غم اسیرم میکند دوریت هر لحظه پیرم میکند

عکس نوشته های عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

چون کنم یاد تو، نوری با من است غایبی، اما حضوری با من است

درد دلها میکنم با عکس” تو وه عجب سنگ صبوری” با من است!

عکس نوشته های عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

چشمان سیاه تو مرا خواهد کشت افسون نگاه تو مرا خواهد کشت

اینگونه که آه می کشد لب هایت پس لرزه ی آه تو مرا خواهد کشت

عکس نوشته های عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

در نوبتی دوباره دلت را مرور کن از غم به هر بهانه ی ممکن عبور کن

گیرم تمام راه تو مسدود شد، بگرد یک آسمان تازه و یک جاده جور کن!

عکس نوشته های عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

مجموعه ای زیبا از عکس و متن عاشقانه جدایی