طرح های جالب و زیبای مانتو انار گل 95

طرح های جالب و زیبای مانتو انار گل 95

مهستان » عکس طرح های جدید و شیک مانتو دخترانه انار گل , را در ادامه مشاهده نمایید .

مانتو دخترانه 2016,مدل مانتو ایرانی 95,مانتو سنتی ایرانی 95

مانتو دخترانه 2016,مدل مانتو ایرانی 95,مانتو سنتی ایرانی 95

مانتو دخترانه 2016,مدل مانتو ایرانی 95,مانتو سنتی ایرانی 95

مانتو دخترانه 2016,مدل مانتو ایرانی 95,مانتو سنتی ایرانی 95

مانتو دخترانه 2016,مدل مانتو ایرانی 95,مانتو سنتی ایرانی 95

مانتو دخترانه 2016,مدل مانتو ایرانی 95,مانتو سنتی ایرانی 95

مانتو دخترانه 2016,مدل مانتو ایرانی 95,مانتو سنتی ایرانی 95

مانتو دخترانه 2016,مدل مانتو ایرانی 95,مانتو سنتی ایرانی 95

مانتو دخترانه 2016,مدل مانتو ایرانی 95,مانتو سنتی ایرانی 95

مانتو دخترانه 2016,مدل مانتو ایرانی 95,مانتو سنتی ایرانی 95

مانتو دخترانه 2016,مدل مانتو ایرانی 95,مانتو سنتی ایرانی 95

انتخاب مانتو با توجه به اندام » یکی از چیزهایی که باید در انتخاب مانتو به آن دقت کنید، اندام و قدتان است. انتخاب بلندی مانتو با قد شما رابطه ی عکس دارد، اگر قدتان کوتاه

است سعی کنید از مانتوهای کوتاه دوری کنید. اما اگر قد بلندی دارد، مانتوهایی که بلندی شان تا زانوی شماست برازنده خواهد بود.  خانم هایی که اضافه وزن دارند «این دسته از

خانم ها بهتر است مانتوهایی با برش راسته با قدی تا زیر زانو و با طرح های عمودی و ترکیب رنگهایی که تیره در آن غالب باشد، انتخاب کنند. در این صورت لاغرتر بنظر خواهند رسید. »

طرح های جالب و زیبای مانتو انار گل 95