متن های کوتاه و عکس نوشته غمگین عاشقانه

متن های کوتاه و عکس نوشته غمگین عاشقانه

مهستان » متن های احساسی و عکس های غمگین عاشقانه , را در ادامه مشاهده نمایید .

خیلی کوچک نیستم تنها چند سال از من بزرگ ترند , غمهایم …

عکس های فانتزی عاشقانه,عکس عاشقانه 2016

شهرزاد من! قصه بس است،

این پادشاه سالهاست که خوابیده …

عکس های فانتزی عاشقانه,عکس عاشقانه 2016

کور بودم کاش، تا تو نزدیک می آمدی و دستم را میگرفتی!

نه مثل حالا که چشم، تنها جای خالیات را میبیند .

عکس های فانتزی عاشقانه,عکس عاشقانه 2016

تا روزی که بود، دست هایش بوی گل سرخ می داد !

از روزی که رفت گل های سرخ بوی دست های او را می دهند . . .

عکس های فانتزی عاشقانه,عکس عاشقانه 2016

او مرا به هیچی فروخت ..

و من هنوز بر سر آنم که یک تار مویش را به عالمی نفروشم!

عکس های فانتزی عاشقانه,عکس عاشقانه 2016

من برای دوست داشتنت مدت هاست آماده ام

اما امان از تو! امان از زن ها که همیشه دیر حاضر می شوید …

عکس های فانتزی عاشقانه,عکس عاشقانه 2016

کاش همسایه ی تو بودم از پشت پنجره هر روز، آمدن ت را می دیدم …

عکس های فانتزی عاشقانه,عکس عاشقانه 2016

متن های کوتاه و عکس نوشته غمگین عاشقانه