جملات ناب و عکس دست تو دست عاشقانه

جملات ناب و عکس دست تو دست عاشقانه

مهستان » زیباترین دل نوشته های عاشقانه همراه با عکس عاشقانه , را در ادامه مشاهده نمایید

زندگی مثل فصلهای یک کتاب است تو نمی توانی قسمتهای نوشته شده را پاک کنی

اما می توانی پایان زیبایی برای آن بنویسی زیرا تو نویسنده زندگی خودت هستی

دلنوشته های عاشقانه,عکس های عاشقانه

در را میزنند …! دلم هزار راه می رود …!

شاید تو پشت دری ! در رویاهای من،در ها خود زنی می کنند !

دلنوشته های عاشقانه,عکس های عاشقانه

راز مرا از چشمهایم می توان فهمید

این گریه های ناگهان از ترس رسوایی است

دلنوشته های عاشقانه,عکس های عاشقانه

شبها که میگیرد دلم، یاد تو را تن میکنم تنها به یاد بودنت، احساس بودن میکنم

خود را بغل میگیرمو، از بین این دیوار ها تنها به شوق یاد تو، سودای رفتن میکنم

دلنوشته های عاشقانه,عکس های عاشقانه

در دلم آرزوی آمدنت می میرد

رفته ای اینک، اما آیا باز می گردی؟ چه تمنای محالی دارم خنده ام می گیرد!

دلنوشته های عاشقانه,عکس های عاشقانه

بدم میاد از اینایی که وقتی دارن از طرفشون جدا میشن براش آرزوی خوشبختی می کنن!

داری میری برو دیگه فیلم بازی نکن

دلنوشته های عاشقانه,عکس های عاشقانه

بعد از گرفتن دستهایت تمام دنیا را لمس خواهم کرد

تا عشق به همه جا سرایت کند

دلنوشته های عاشقانه,عکس های عاشقانه

کاش می شد به تو گفت که تو تنها سخن قلب منی

تو نرو، دور نشو از بر من تو نرو تا که نمیرد دل من

دلنوشته های عاشقانه,عکس های عاشقانه

جملات ناب و عکس دست تو دست عاشقانه