جدیدترین و زیباترین ژورنال لباس مجلسی کوتاه 2016

جدیدترین و زیباترین ژورنال لباس مجلسی کوتاه 2016

مهستان » عکس طرح های شیک لباس های مجلسی کوتاه دخترانه , را در ادامه مشاهده نمایید

لباس گیپور مجلسی کوتاه 2016,لباس مجلسی کوتاه جدید 2016

لباس گیپور مجلسی کوتاه,لباس مجلسی کوتاه جدید

لباس گیپور مجلسی کوتاه,لباس مجلسی کوتاه جدید

لباس گیپور مجلسی کوتاه,لباس مجلسی کوتاه جدید

لباس گیپور مجلسی کوتاه,لباس مجلسی کوتاه جدید

لباس گیپور مجلسی کوتاه,لباس مجلسی کوتاه جدید

لباس گیپور مجلسی کوتاه,لباس مجلسی کوتاه جدید

نکته هایی برای شستشو بهتر پوشاک » در هنگام شستشو ابتدا لباسها را برحسب جنس و رنگ طبقه بندی نمایید و هرگز آنها را با هم مخلوط نکنید. قبل

از شستن پوشاک آنها را لکه گیری کنید. بهتر است لباسهای زیر با دست شسته شود. برای رفع زردی زیرپیراهن های نایلونی آنها را پس از شستن، در آبی که

دو قاشق سوپ خوری آب اکسیژنه 10 درصد ریخته اید بگذارید و پس از مدتی بیرون آورده آبکشی کنید وایتکس را در این مورد به کار نبرید چون زردی آن را بیشتر

می کند. برای شستن لباسهای سفید می توانید از وایتکس استفاده کنید .

جدیدترین و زیباترین ژورنال لباس مجلسی کوتاه 2016