گالری زیباترین عکس های عاشقانه و جملات زیبا

گالری زیباترین عکس های عاشقانه و جملات زیبا

مهستان » گلچینی از بهترین جمله ها و عکس نوشته های عاشقانه , را در ادامه مشاهده نمایید

چه عاشقانه است این روزهای ابریچه عاشقانه است قدم زدن زیر باران غم تنهایی

چه عاشقانه است شکفتن گلهای اقاقیاچه عاشقانه است قدم زدن در سر زمین عشق

عکس نوشته عاشقانه فارسی,تصویر نوشته عاشقانه

دلم درد میکند انگار خام بودند

خیال هایی که به خوردم داده بودی !

عکس نوشته عاشقانه فارسی,تصویر نوشته عاشقانه

عشق مثه ساعت شنی میمونه همزمان که قلب روپرمی کنه مغزوخالی می کنه!

عکس نوشته عاشقانه فارسی,تصویر نوشته عاشقانه

تو مقصری، اگر من دیگر من سابق” نیستم پس من را به مننبودن محکوم نکن!

عکس نوشته عاشقانه فارسی,تصویر نوشته عاشقانه

مدت هاست نه به آمدن کسی دل خوشم نه از رفتن کسی دل گیر بی کسی هم عالمی دارد 

عکس نوشته عاشقانه فارسی,تصویر نوشته عاشقانه

خدایا به که گویم ماجرای حسرت تنهایی خود را که دنیا درد دل دارم ولی از بغض خاموشم

عکس نوشته عاشقانه فارسی,تصویر نوشته عاشقانه

این بار که آمدی دستانت را روی قلبم بگذار

تا بفهمی این دل با دیدن تو نمی تپد می لرزد

عکس نوشته عاشقانه فارسی,تصویر نوشته عاشقانه

دلم یه نفر رو می خواد که ازم بپرسه چطوری؟

بگم … خوبم! بغلم کنه و بگه دروغ بسه ! چی شده؟

عکس نوشته عاشقانه فارسی,تصویر نوشته عاشقانه

سال هاست، از زندگى من لحظه هایى را دزدیده اى

که تمام این لحظه ها با نام تو یکى شده اند

عکس نوشته عاشقانه فارسی,تصویر نوشته عاشقانه

فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن

به هر حال دارم فراموش می کنم

فراموش شدنم را

عکس نوشته عاشقانه فارسی,تصویر نوشته عاشقانه

گالری زیباترین عکس های عاشقانه و جملات زیبا