گالری عکس مدل کمربند مردانه جدید

گالری عکس مدل کمربند مردانه جدید

مهستان » عکس طرح های جدید و زیبای کمربند های مردانه , را در ادامه مطلب مشاهده نمایید .

کمربند مردانه اسپرت,کمربند چرمی مردانه

کمربند مردانه اسپرت,کمربند چرمی مردانه

کمربند مردانه اسپرت,کمربند چرمی مردانه

کمربند مردانه اسپرت,کمربند چرمی مردانه

کمربند مردانه اسپرت,کمربند چرمی مردانه

کمربند مردانه اسپرت,کمربند چرمی مردانه

کمربند مردانه اسپرت,کمربند چرمی مردانه

کمربند مردانه اسپرت,کمربند چرمی مردانه

کمربند مردانه اسپرت,کمربند چرمی مردانه

تشخیص چرم اصل » راحت ترین راه برای تشخیص چرم از دیگر اجناس این است که لبه دوخته شده جنس مورد نظر را برگردانیم و به این نکته دقت کنیم که پشت آن جنس چه

حالتی دارد؟ در بین اجناس شبه چرم، فوم ها از همه فراوانتر هستند و اتفاقا بیشتر از سایر اجناس هم به جای چرم ارائه میشوند . اگر پشت جنس موردنظر اثری از نخ های توری

شکل مشاهده کردید، تردید نکنید که مصنوعی است. چرم طبیعی را خیلی آسان از طریق پرزهایی میتوان شناخت که از کل جنس جدا نیستند و به زحمت از روی آن کنده میشوند

حالتی دقیقا شبیه به وقتی که یک گوله پشم یا پنبه را به دو قسمت تقسیم میکنید و الیاف آن یکی یکی از لا به لای هم در می آیند . درزها و محل دوخت کفش یا کت یا هر وسیله

چرمی دیگری که دارید را بررسی کنید. معمولا با دقت کافی میتوانید یک لبه برش خورده هرچند کوچک را پیدا کنید که پشت چرم را ببینید یا لمس کنید اگر پشت چرم لایه نخی داشت

یا تار و پود نخی چسبیده بود، مصنوعی است، اگر جنس پشت چرم حالت پوستی و کرک دار و نرم بود، چرم طبیعی است

گالری عکس مدل کمربند مردانه جدید