جملات تاثیرگذار همراه با عکس عاشقانه 2016

جملات تاثیرگذار همراه با عکس عاشقانه 2016

مهستان » متن های زیبا و قشنگ همراه با عکس نوشته عاشقانه , را در ادامه مشاهده نمایید .

جملات تاثیرگذار عاشقانه,جملات تکان دهنده عاشقانه

بیا حواسمان را پرت کنیم مال هرکس دورترافتاد عاشقتر است،
اول من! حواسم را بده پرت کنم

جملات تاثیرگذار عاشقانه,جملات تکان دهنده عاشقانه

بررگترین هدیه ای که می توان به کسی داد زمان است …

وقتی برای کسی وقت می گذاری

قسمتی از زندگی خودت را به اوداده ای که پس نمی گیری…

جملات تاثیرگذار عاشقانه,جملات تکان دهنده عاشقانه

هر چه کردم که فراموش کنم آه نشد رفتم از خاطر و ، دلتنگِ دلم گاه نشد

او که با عشق به آغوشِ دلم آمده بود تکیه بر عقل زد و ، همنفسِ راه نشد

گفت اندیشه ی او با من و با من شدن است کلبه ام آه ، ولی روشن از آن ماه نشد

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت هیمه بر آتشِ ما ریخت و همراه نشد

من حسودم به هر آنکس که نگاری بیند سهمم ار عشق به اندازه ی یک کاه نشد

دفترم پُر شده از بغض ، چه باید بکنم ؟ هر چه کردم که فراموش کنم ، آه نشد

جملات تاثیرگذار عاشقانه,جملات تکان دهنده عاشقانه

واحد اندازه گیری فاصله اشتیاق است مشتاق که باشی

یک قدم هم دور است

جملات تاثیرگذار همراه با عکس عاشقانه 2016