جملات زیبا و متن و عکس عاشقانه

جملات زیبا و متن و عکس عاشقانه

مهستان » عکس های عاشقانه و احساسی جدید , را در ادامه مطلب مشاهده نمایید .

متن عاشقانه کوتاه »

در قاب این آیینه ها خود را نمی بینم*چیزی به جز یک بهت بی معنا نمی بینم 

دنیا به زشتیهای پلک فهم من خندید * شاید شبیه مردم دنیا نمی بینم

گنجشک روحم لابلای شاخه ها یخ زد * نه! سنگ هم در دست آدمها نمی بینم

تصویری از تبعیض سرد چشمها آری * در این برودت ذرهای گرما نمی بینم

در منطق این نیمه آدمهای قلابی * جایی برای عشق هم حتی نمی بینم

عکس های عاشقانه و زیبا,عکس های عاشقانه و فانتزی

متن عاشقانه غمگین »

برای تمام راه های نرفته – برای تمام بی راه های رفته – ببخش بگذار احساست قدری هوایی بخورد 

گاهی بدترین اتفاق ها هدیه ی زمانه و روزگارند – تنها کافیست خودمان باشیم!

که خود را برای تمامی این بی راه رفتنمان ببخشیم و به خودمان بیائیم 

تا خدا تمامی درهای که به خیال باطلمان بسته را به رویمان باز کند. خطاهایت را بشناس . انها را

پذیرا باش و تنها بین خودت و خدایت نگهشان دار – این دنیا نامحرم بد دل – نامحرم نامروت زیاد دارد

تا دست خدا هست. تا مهربانیش بی انتهاست تا می گویی خدایا ببخش – به دورت می گردد و

میبوستت و می گوید جانم چه کرده ای مگر؟ دیگر تو را چه نیاز به ادمها؟ زیبا بمان و بگذار با دیدنت

هر رهگذر نا امیدی لبخندی بزند رو به اسمان و زیر لب بگوید هنوز هم می شود از نو شروع کرد …!

عکس های عاشقانه و زیبا,عکس های عاشقانه و فانتزی

متن عاشقانه زیبا »

از دیوانه ای پرسیدند: چه کسی را بیشتر دوست داری؟ دیوانه خندید و گفت: “عشقم” را …

گفتند: عشقت کیست؟ گفت: عشقی ندارم! خندیدند و گفتند: برای عشقت حاضری چه کارهاکنی؟

گفت: مانند عاقلان نمیشوم، نامردی نمیکنم، خیانت نمیکنم، دور نمیزنم، وعدهسرخرمن نمیدهم،

دروغ نمیگویم و دوستش خواهم داشت، تنهایش نمیگذارم، میپرستمش، بی وفایی نمیکنم با او

مهربان خواهم بود، برایش فداکاری خواهم کر د، ناراحت و نگرانش نمیکنم، غمخوارش میشوم …

گفتند: ولی اگر تنهایت گذاشت، اگر دوستت نداشت، اگر نامردی کرد، اگربی وفابود،

اگر ترکت کرد چه …؟ اشک بر چشمانش حلقه زد و گفت: اگر اینگونه نبود که من “دیوانه” نمیشدم

عکس های عاشقانه و زیبا,عکس های عاشقانه و فانتزی

متن های عاشقانه جدید »

آخرین فردی که، درست قبل از خواب،در موردش فکر می کنید

کسی است که، قلب” شما به او تعلق دارد ………!

عکس های عاشقانه و زیبا,عکس های عاشقانه و فانتزی

متن های عاشقانه سنگین »

نمیدانم چیستی! آنقدر میدانم که هرگاه واژگان به تو رسیدند مبهم شدند

و هرگز نتوانستند تو را به من برسانند. چگونه میتوانم ترجمانی از تو داشته باشم؟

هنگامی که در وهم و خیال هم نمیگنجی به هر کجا که میرسم، رد پایی از تو باقیست

شاید روی زمین نباشد اما در دلم هست

عکس های عاشقانه و زیبا,عکس های عاشقانه و فانتزی

متن های عاشقانه با عکس »

هیچوقت کسی رو پس نزن که، دوستت داره و مراقبته و نگرانت میشه !

چون یک روز بیدار میشی و میبینی ماه رو از دست دادی وقتی که داشتی ستاره ها رو میشمردی …!

عکس های عاشقانه و زیبا,عکس های عاشقانه و فانتزی

جملات زیبا و متن و عکس عاشقانه