صنایع دستی و مبل ۲ میلیارد تومانی در برج میلاد

صنایع دستی و مبل ۲ میلیارد تومانی در برج میلاد

مهستان » عکس و اخبار مربوط به میز صندلی معرق در برج میلاد , را در ادامه مشاهده نمایید .

این میز و صندلی پرسروصدا شامل شش صندلی و یک میز است که چندی پیش حدود 660 هزار دلار یا نزدیک به 2 میلیارد تومان ارزش گذاری شده است. مدیر اجرایی برج میلاد در

رابطه با ماجرای این مبل گران قیمت میگوید: « این میز و صندلی ها از همان اول برای فروش به این نمایشگاه نیامده و صرفا جهت بازدید در برج قرار گرفته است » مجتبی خشایار فرد

ادامه می دهد: «این نمایشگاه توسط اتحادیه صنایع دستی کشور راه اندازی شده و همچنین مبل مورد نظر برای صادرات تولید و فروخته شده است» ماجرا از این قرار است که این

میز و صندلیهای قیمتی، فقط چند روزی میهمان نمایشگاه صنایع دستی برج میلاد بوده و هنر دست «رسول معتمدی» استاد نگارگری خوش ذوق اصفهانی هستند. این استاد هنرمند

اصفهانی پیش از این در گفتگو با یکی از رسانه های داخلی عنوان کرده بود که با همکاری دوست هنرمندش «علی شاه میوه» استاد خاتمکاری این میز و صندلیها را طراحی کرده

است. این دو هنرمند پیش از این هم با همکاری هم و با تلفیق دو هنر خاتم کاری و نقاشی آثار ماندگاری خلق کرده اند. اوج هنر این دو استاد در آخرین اثر آنها خود را نشان میدهد؛

وقتی که این دو با تلفیق هنرهای خاتم، معرق و منبت و به سفارش یک مشتری آمریکایی میز و صندلی معروف را تولید میکنند . جالب اینجاست که خود مشتری آمریکایی از این دو

هنرمند میخواهد که تاریخ ادوار مختلف ایران را روی این میز و صندلیها طراحی کنند؛ بنابراین ما با میز و صندلیهایی مواجه میشویم که تاریخ ایران را در خود جای داده اند. هخامنشی،

ساسانی، سامانی، سلجوقی، صفوی و پهلوی شش دوره تاریخی است که با علائم مخصوصشان روی این مبلمان طراحی شدهاند. هخامنشیان با نماد تخت جمشید و آخرین دوره

تاریخی نیز با نماد میدان آزادی طراحی شده است .

میز منبت کاری شده,میز معرق کاری,میز خاتم کاری

صنایع دستی و مبل ۲ میلیارد تومانی در برج میلاد