جدیدترین و زیباترین جملات با عکس عاشقانه

جدیدترین و زیباترین جملات با عکس عاشقانه

مهستان » متن عاشقانه,جملات زیبا همراه با عکس عاشقانه , را در ادامه مشاهده نمایید .

دلنوشته های عاشقانه »

کاش می شد روی خط سرنوشت روزهای با تو بودن را نوشت ..

سرنوشت، ننوشتگر نوشت، بد نوشت

اما باور کن نمی توان سرنوشت خویش را از سر نوشت!

مطالب و عکس عاشقانه جدید,کلبه شعر و عکس عاشقانه

دلنوشته های عاشقانه زیبا »

این روزها دلم اصرار دارد فریاد بزند. . .

اما. . . من جلوی دهانش را میگیرم

وقتی میدانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد !!!!

این روزها من. . . خدای سکوت شده ام

خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا خط خطی نشود. . ..

آرزوی خیلی ها بودم اما اسیر قدر نشناسی یک نفر شدم. . . !!!!!

مطالب و عکس عاشقانه جدید,کلبه شعر و عکس عاشقانه

دلنوشته های عاشقانه جدید »

عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق می شود

شرط می بندم که فردایی , نه خیلی دیر و دور

مهربانی، حاکم کل مناطق می شود

هم زمان سهمیه دلهای دلتنگ و صبور

هم زمین ارثیه جانهای لایق می شود

مطالب و عکس عاشقانه جدید,کلبه شعر و عکس عاشقانه

دلنوشته های عاشقانه غمگین »

هی رفیق زیادی خوبی نکن!

انسان است، فراموشکار است !از تنهایش که در بیاید ،

تنهایت را دور میزند! پشت می کند به تو،به گذشته ات !

حتی روزی میرسد که به تو هم میگوید : شما !؟

مطالب و عکس عاشقانه جدید,کلبه شعر و عکس عاشقانه

دلنوشته های عاشقانه 95 »

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد، هیچ فاصله ای دور نیست، هیچ زمانی زیاد نیست

و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند. محکم ترین برهان عشق، اعتماد است 

مطالب و عکس عاشقانه جدید,کلبه شعر و عکس عاشقانه

دلنوشته های رمانتیک و عاشقانه »

به پایان رسیدیم اما نکردیم آغازفرو ریخت پرها نکردیم پروازببخشای ای روشن عشق بر ما ببخشای

ببخشای اگر صبح را ما به مهمانی کوچه دعوت نکردیمببخشای اگر روی پیراهن ما نشان سحر نیست

ببخشای ما را اگر از حضور فلق روی صنوبر خبر نیستنسیمی گیاه سحرگاه را در کمندی فکنده است

و تا دشت بیداریش می کشاند و ما کمتر از آن نسیمیم در آنسوی دیوار بیمیمببخشای ای روشن عشق

بپایان رسیدیم اما نکردیم آغاز فرو ریخت پرها نکردیم پرواز ….

مطالب و عکس عاشقانه جدید,کلبه شعر و عکس عاشقانه

دلنوشته های رمانتیک و احساسی »

وقتی میخندی انعکاس لبخندت می افتد در آسمان

ستاره ها را عروس میکنی , صدایت نیز همان صدای پاک بهار است که به گوش می رسد

سفر به حوالی تو چه حس خوبیست ای خنده ی عشق

مطالب و عکس عاشقانه جدید,کلبه شعر و عکس عاشقانه

دلنوشته های بسیار زیبا و عاشقانه »

من هیچ نمی خواهم تنها صدایت را می خواهم تا موسیقی سکوت لحظه هایم باشد

نگاهت را می خواهم تا روشنی چشم های خسته ام باشد وجودت را می خواهم تا گرمای

قندیل آغوشم باشد , خیالت را می خواهم تا خاطره لحظه های فراموشم باشد

دست هایت را می خواهم تا نوازشگر بی کسی اشک هایم باشد و تنها خنده هایت را

می خواهم تا مرهم کهنه زخم های زندگی ام باشد . آری تنها تو را می خواهم

مطالب و عکس عاشقانه جدید,کلبه شعر و عکس عاشقانه

جدیدترین و زیباترین جملات با عکس عاشقانه