شعرهای زیبا همراه با عکس نوشته های غمگین

شعرهای زیبا همراه با عکس نوشته های غمگین

مهستان » دوبیتی های عاشقانه و عکس نوشته غمگین 94 , را در ادامه مشاهده نمایید .

دوبیتی های ناب ناب غمگین »

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت – در این خانه ندانم به چه سودا زد و رفت

خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد – طعنه ای بر در این خانه تنها زد و رفت

عکس نوشته 2016,عکس نوشته 95

دوبیتی های غمگین عاشقانه »

این زمان نشسته بی تو با خدا – آنکه با تو بود و با خدا نبود

می کند هوای گریه های تلخ – آنکه خنده از لبش جدا نبود

عکس نوشته 2016,عکس نوشته 95

دوبیتی غمگین تنهایی »

باشد بسوزانم ولی خاکسترم را پس بده – خاکستر لبخندهای آخرم را پس بده

تنها خدا نام تو را حک کرده بر انگشترم – انگشتهایم مال تو انگشترم را پس بده

عکس نوشته 2016,عکس نوشته 95

شعرهای دوبیتی غمگین »

باید امشب اشک را باور کنم – لحظه را با گریه هایم سرکنم

باید از گنجینه ى اندوه و اشک – گونه هاى خشک شب را تر کنم

عکس نوشته 2016,عکس نوشته 95

اشعار دوبیتی غمگین »

بر خاک بخواب نازنین تختی نیست – آواره شدن حکایت سختی یست

از اشک های پاک خود فهمیدم – لبخند همیشه راز خوشبختی نیست

عکس نوشته 2016,عکس نوشته 95

دوبیتی زیبا و غمگین »

به دریا شکوه بردم از شب دشت – وز این عمری که تلخ تلخ بگذشت

به هر موجی که می گفتم غم خویش – سری می زد به سنگ و باز می گشت

عکس نوشته 2016,عکس نوشته 95

غمگین ترین دوبیتی ها »

به غم نزدیکم و دورم ز راحت – ندیدم جز جفایت استراحت

بلی زخم دل من به نگردد – چرا که مانده پیکان در جراحت

عکس نوشته 2016,عکس نوشته 95

شعرهای زیبا همراه با عکس نوشته های غمگین