مدل های جدید روسری رنگی

شال و روسری

مهستان » عکس مدل های جدید 2015 روسری های دخترانه , را در ادامه مشاهده نمایید .

روسری های جدید و مجلسی

روسری مجلسی

روسری های دخترانه

انواع مدل های جدید روسری

طرح های جدید روسری

روسری مجلسی زنانه و دخترانه

طرح های زیبای روسری دخترانه

شیک ترین مدل های روسری مجلسی

به شما پیشنهاد می کنیم قبل از اینکه روسری تازه خود را خریداری کنید حتما این مقاله را بخوانید و رنگ هایی کە شما را زیباتر نشان می دهندرابشناسید. از چه طریق متوجه شویم

کە چه رنگی بە ما می آید؟ و چه رنگی بە ما نمی آید؟ تصور کنید کە از یک روسری خوشتان آمده است و آن روسری دارای چند رنگ متفاوت است، شما از دو یا سه رنگ آن خوشتان

می آید اما نمی دانید از بین این چند رنگ کدام را انتخاب کنید؟ چه باید کرد؟ پیشنهاد می کنیم کە روسری مورد نظر را با رنگ های مختلف در زیر صورت خود بگیرید، اثری کە رنگ مورد

نظرتان بر روی صورت شما می گذارد دقت کنید و ملاحظه کنید آیا رنگ صورت شما را باز می کند، یا اینکه رنگ صورتتان را تیره تر می کند. رنگ روسری کە انتخاب می کنید باید بە نحوی

باشد کە پوست صورت شما را باز و روشن کند. اگر رنگ صورتتان تیره شد، حالت و فرم چشم هایتان عوض شد، یا اینکه موج خستگی یا تیره گی را بر صورت شما گذاشت، شما باید

بە این نتیجه برسید کە این رنگ بە شما نمی آید بە خاطر رنگ پوستتان، رنگ موهایتان و یا رنگ چشمانتان و … … پس بهتر است رنگ دیگری را انتخاب کنید. رنگ پوست تاثیر بسزایی

در انتخاب رنگ ها دارد. اگر رنگ پوستتان سفید یا تیره باشد، رنگ هایی را کە انتخاب می کنید تفاوت دارد، البته علاوه بر رنگ پوستتان، رنگ موهایتان نیز تاثیر بسزایی دارد. برائ مثال

هنگامی کە رنگ موهایتان مشکی بود یک رنگ خاص بە شما نمی آمده اما اکنون کە رنگ موهایتان تغییر داده، همان رنگ قبلی کلی بە شما می آید و صورت شما را کلی تغییر داده

است، و شیک تر شده اید. معمولا رنگ موهای اولیه هر کس، و رنگ موی طبیعی کە خداوند بە انسان ها هدیه کرده است آن رنگ مناسب ترین و بهترین رنگ می باشد، اما یک سری

از اشخاص با رنگ مویی کە مخصوص خودشان و ذاتی می باشد، جلوه و ظاهر خوبی پیدا نمی کنند برائ همین مجبور می شوند کە موهایشان را رنگ کنند. اما از کجا متوجه شویم کە

اگر می خواهید متوجه شوید کە روسری بە چه رنگی باشد کە بە شما بیاید باید بە سه عاملی کە در زیر برائتان توضیح می دهیم دقت کنید : رنگ چشمانتان رنگ پوست صورت تان

رنگ ذاتی موهایتان . دقت کنید تا بتوانید بە این موضوع پی ببرید و رنگ مناسب را انتخاب کنید. ترکیب سه عامل گفته شده راهی مناسب است، و شما را در انتخاب بهترین رنگ یاری

می دهد.  بە اشخاصی کە دارای رنگ موهای خاکستری می باشند چه رنگ هایی می آید؟ اگر می خواهید اشخاص بسیاری جذب شما شوند و توجه بیشتری را جلب کنید پیشنهاد

می کنیم کە روسری هایی بارنگ های سرد، آرام و ملایم برسرکنید. لازم بە ذکر است رنگ های سرد و تند را نپوشید بهتر است رنگ های سرد و ملایم را بپوشید تا با رنگ موی شما

هارمونی و تطبیق بیشتری داشته باشند تا شما را زیباتر نشان دهند، نه اینکه کاملا بر ضد هم باشند. اگر رنگ موهایتان کمی روشن تر از خاکستری است، دیگر رنگ های سرد را بە

شما پیش نهاد نمی کنیم، بر عکس رنگ های پر رنگ و گرم را بە شما پیش نهاد می کنیم. بە اشخاصی کە دارای رنگ موهای مسی می باشند چه رنگ هایی می آید؟ شما نباید

رنگ های سرد و ملایم را بپوشید بلکه بایدروسری هایی را کە انتخاب می کنید از جمله رنگ های گرم و تند باشند. رنگ هایی مانند: بنفش، قرمز هایی کە کمی تیره باشند بە شما

جلوه ی خوبی را خواهند بخشید رنگ های کە در این درجه بندی رنگی قرار دارند و در این ردیف قرار می گیرند را می توانید انتخاب کنید. مانند: سبز های لجنی، زرد پر رنگ، نارنجی های

آتشین، …. شما با پوشیدن این رنگ ها زیباتر و شیک تر جلوه خواهید کرد. در عوض رنگ هایی مانند : آبی نفتی، خاکستری، از جمله رنگ هایی می باشند کە بە شما نمی آیند .

مدل های جدید روسری رنگی