تجاوز پلیس به یک خبرنگار بازداشت شده

تجاوز پلیس به یک خبرنگار بازداشت شده

مهستان » عکس و اخبار مربوط به تجاوز پلیس به خبرنگار مصری-آمریکایی در بازداشتگاه

منا الطحاوى، روزنامه نگار و فعال آمریکایی – مصری می گوید که پلیس مصر او را بازداشت و در مدت بازداشت مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. به گزارش

خبرگذاری این روزنامه نگار آزاد می گوید ماموران امنیتی در قاهره او را مورد ضرب و جرح و آزار جنسی قرار داده اند. وی می گوید در حال عکس گرفتن از درگیری

ماموران و معترضان بود که پنج مامور پلیس ضد شورش با باتوم به او حمله کردند منا الطحاوى می گوید که طی 12 ساعتی که در ساختمان وزارت کشور

بازداشت بوده، توسط چند مرد مورد آزار و اذیت جنسی هم قرار گرفته است . مقام های مصری تاکنون به این اتهام واکنش نشان نداده اند . این خبر در حالی

اعلام می شود که شورای نظامی مصر از مردم این کشور به خاطر کشته شدن حداقل 35 نفر از معترضان عذرخواهی کرده است. خانم الطحاوی یکی از منتقدان

سرسخت حکومت حسنی مبارک، رهبر سابق مصر است و از فعالان لیبرال عرب به شمار می رود.

تجاوز پلیس به یک خبرنگار بازداشت شده

تجاوز پلیس به یک خبرنگار بازداشت شده