عکس های ناب همراه با بیوگرافی المیرا شریفی مقدم

عکس های ناب همراه با بیوگرافی المیرا شریفی مقدم

مهستان » عکس های خانوادگی همراه با زندگینامه المیرا شریفی مقدم , را در ادامه مشاهده نمایید

عکس های المیرا شریفی مقدم,همسر المیرا شریفی مقدم,المیرا شریفی مقدم و فرزندش,المیرا شریفی مقدم

عکس های المیرا شریفی مقدم,همسر المیرا شریفی مقدم,المیرا شریفی مقدم و فرزندش,المیرا شریفی مقدم

عکس های المیرا شریفی مقدم,همسر المیرا شریفی مقدم,المیرا شریفی مقدم و فرزندش,المیرا شریفی مقدم

عکس های المیرا شریفی مقدم,همسر المیرا شریفی مقدم,المیرا شریفی مقدم و فرزندش,المیرا شریفی مقدم

بیوگرافی المیرا شریفی مقدم » خانم شریفی مقدم گوینده شبکه خبر متولد سال 1360 در شهر تبریز میباشد . شریفی مقدم حدود 7 سال است که با شبکه خبر همکاری

می کند، وی دانشجوی رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد نیز هست . ایشان همسر آقای داوود عابدی گذارشگر ورزشی شبکه خبر نیز هستند .

عکس های ناب همراه با بیوگرافی المیرا شریفی مقدم