حبس ملکه زیبایی در آفریقا بخاطر روابط نامشروع

حبس ملکه زیبایی در آفریقا بخاطر روابط نامشروع

مهستان » عکس و اخبار مربوط به حبس خانگی همسر پادشاه سوازیلاند به خاطر ارتباط نامشروع

برقراری رابطه نامشروع با نخست وزیر کشور

پادشاه سوازیلاند در آفریقای جنوبی، همسر دوازدهم خود را در کاخ اختصاصیش زندانی کرد . مسواتی سوم پادشاه ایالت سوازیلاند در کشور آفریقای جنوبی است. او 13 همسر دارد.

نوتاندو دیوبی همسر دوازدهم وی دو روز پیش طی گفت و گویی با مطبوعات آفریقای جنوبی فاش کرد که همسرش او را در کاخ اختصاصی خود زندانی کرده و به او اجازه خارج شدن از

این کاخ را نمی دهد. در همین راستا پادشاه سوازیلاند در مورد علت زندانی کردن این همسر خود گفت : به گزارش دیلی میل او با وزیر دادگستری رابطه نامشروع داشته از همین رو

باید مجازات شود . تعداد زیادی محافظ گذاشته ام که او را زیر نظر بگیرند . اکنون به جای او دارم دنبال همسر جدیدی می گردم . گفتنی است نوتاندو دیوبی چند سال پیش در حالی

که تنها 16 سال سن داشت ، در مسابقه ملکه زیبایی سوازیلاند رتبه نخست را به خود اختصاص داد . پس از آن بلافاصله پادشاه او را به همسری درآورد .

حبس ملکه زیبایی در آفریقا بخاطر روابط نامشروع