عکس نوشته های عاشقانه و احساسی

گالری جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه و احساسی

گالری جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه و احساسی

مهستان » سری جدید متن و عکس عاشقانه , را میتوانید در ادامه مطلب مشاهده نمایید .

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا,عکس نوشته عاشقانه فارسی

دلم نوشیدن چای با تو بودن را طلبکار است گویا نوشیدن چای در کنار تو عطر و بویی دگر دارد

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا,عکس نوشته عاشقانه فارسی

مهربانی را اگر قسمت کنند من یقین دارم به ما هم می رسد

ادمی گر ایستاد بر بام عشق دست هایش تا خدا هم می رسد

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا,عکس نوشته عاشقانه فارسی

سکوت من هیچگاه نشانه ی رضایتم نبود من اگر راضی باشم با شادی میخندم ! سکوت نمی کنم

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا,عکس نوشته عاشقانه فارسی

یادش بخیر کودکی ! قهر میکردیم تا قیامت و لحظه ای بعد قیامت می شد

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا,عکس نوشته عاشقانه فارسی

چه دنیای عجیبی ست ! هر وقت حرف دلم را زدم ، دلت را زدم !

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا,عکس نوشته عاشقانه فارسی

در سقوط هم میتوان سهمگین و باشکوه بود . این را آبشار میگفت

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا,عکس نوشته عاشقانه فارسی

وقتی آدم های کوچیک رو برای خودمون خیلی بزرگ کنیم هم اونا رو به اشتباه میاندازیم هم خودمون رو

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا,عکس نوشته عاشقانه فارسی

وقتی کسی برای نداشته هایت بهانه می گیرد بهتر است او را هم نداشته باشی، گاهی نداشتن از داشتن بهتر است 

گالری جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه و احساسی

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی